Mae Manon Awst yn artist sy’n gweithio mewn amryw o ddisgyblaethau; perfformiadau, cerflunio, barddoniaeth, gweithiau lleoliadol a gweithiau ar bapur. Magwyd hi yn Ynys Môn, ac astudiodd Bensaernïaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt, cyn symud i Berlin i weithio fel artist.

Mae ei chyweithiau, a grëwyd dan enw Awst & Walther, wedi ymddangos mewn arddangosfeydd rhyngwladol, a’n rhan o gasgliadau parhaol Sammlung Boros, Berlin, a Cass Sculpture Foundation.

Mae’r gweithiau hynny yn nodedig am eu maint pensaernïol, a’u defnydd dyfeisgar o ddeunyddiau fel drychau, iâ, planhigion byw ac arfau; gwelwn adlewyrchiad o’r dyfeisgarwch hwn yn Anghysbell mewn ffurfiau hylaw, cain.

Tu hwnt i Berlin, sefydlodd Manon stiwdio barhaol yng Nghaernarfon yn 2015. Mae ei gwaith yn gwyrdroi ffurfiau sydd fel rheol i’w canfod o fewn pedair wal y ciwb gwyn; yn ymddangos ac yn rhan o’r tirweddau sy’n eu hysbrydoli, a’n meddiannu ffurfiau diwylliannol sy’n gysylltiedig â gwaith dynion yn y celfyddydau: celf tir, cerflunwaith gyhoeddus a pherfformiadau barddonol.

Yn ei gwaith ymchwil academaidd ym Mhrifysgol Bangor, mae Manon yn archwilio natur a photensial gweithiau celf lleoliadol, sy’n dylanwadu ar ei gwaith yn cydlynu gofodau cyhoeddus yng nghanolfan gelfyddydol Pontio.

Anghysbell - Gorffennaf 21 - Medi 20 2021

Anghysbell yw’r fan lle y dewch chi o hyd i ddiwylliant a thirwedd, y domestig a’r gwleidyddol; haenau sydd, o’u rhoi dan bwysau, yn creu’r byd materol sydd o’n cwmpas.

Nid lleoliad sy’n hanu o chwedlau niwlog a mytholeg, ond llecyn sy’n bodoli yn nghadernid y presennol, wedi’i lunio gan rymoedd naturiol aruthrol dros filoedd o flynyddoedd. Gwaddodion a chlastau, o’u cywasgu, sydd wedi troi’n greigiau, yn fynyddoedd, yn gilfachau: chwarel ddofn neu barc hamdden, cartref, ail-gartref neu brosiect ‘ail-wylltio’.

Trwy’r arddangosfa fe glywch chi wahoddiad tawel i gyffwrdd, a rhybudd taer i gadw draw. Fe ddowch o hyd i greiriau wedi’u creu o bolymerau adnewyddadwy a gwastraff morwrol; deunyddiau diwydiant mwyngloddio a phrintio 3D - gwrthrychau sy’n adrodd hanes y marciau mae pobl yn eu gadael ar y tirwedd.

Mae Anghysbell yn archwilio olion, o’r nodau cynharaf ar greigiau cynhanesyddol, i’n dylanwad cyfoes ar ein hamgylchedd. Mae’n olrhain y straeon a ddwedwn am y tir, a’r straeon sydd gan y tir i’w hadrodd amdanom ni.

Gan Sara Huws

Cefnogir yr arddangosfa hon gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwrandewch ar sgwrs Manon gyda Aled Hughes ar Radio Cymru