Mae Bob Armstrong yn gweithio o’i stiwidio yn Fotherby ger Louth. Mae’n paentio tirluniau o rannau gwyllt o Brydain yn bennaf. Mae wrth ei fodd yn cerdded y gweundiroedd, y mynyddoedd a’r arfordir gyda’i lyfr braslunuio a’i bensiliau.

Dros y blynyddoedd mae’r brasluniau yma wedi datblygu yn ddyddiadur gweledol sy’n ei alluogi i gael syniadau ac ysbrydoliaeth.

“Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y modd mae dyn yn ceisio dylanwadu ar y tirlun ac yn aml wedi methu wrth i natur adennill chwareli a hen fythynod carreg.”

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

O Dan y Grib

O Dan y Grib

£ 350

Amlgyfrwng

Hwyrol

Hwyrol

£ 395

Amlgyfrwng

Pen y Groes

Pen y Groes

£ 395

Amlgyfrwng

Tref Chwarel

Tref Chwarel

£ 395

Amlgyfrwng