Wedi fy nylanwadu gan y tir, edrychaf ar y gwahanol haenau sydd yn rhan ohono, megis hanes, diwylliant, traddodiadau, iaith, mytholeg, llenyddiaeth a chân. Mae fy ngwaith yn adleisio fy mherthynas â'r tir wrth i mi arbrofi ac ymchwilio â deunyddiau sy'n caniatáu i mi greu gwaith aml-haenog. Rwy'n dewis cyfathrebu fy nehongliadau drwy ddefnyddio haenau o baent sy'n gorgyffwrdd, er mwyn mynegi’r ymylon, llinellau a’r llwybrau sydd i’w gweld yn y tir o’n hamgylch. Mae pob marc yn ffurf o iaith ac yn cynrychioli’r ddeialog, a fy mherthynas gyda’r tir. Gan weithio'n bennaf gyda phaent, inc, pasteli meddal ac olew, mae fy ngwaith diweddar yn adlewyrchiad o deithiau natur

Prif ganolbwynt fy ngwaith yw fy ymateb personol i le penodol, gan ganolbwyntio ar diroedd gwledig Pen Llŷn. Dylanwadodd fy nghyfnod yn astudio yng Ngholeg Celf Wimbledon yn Llundain ar fy ngwaith, a’r ffordd yr oeddwn yn gweithio; gan wneud i mi werthfawrogi fy ngwreiddiau. Pwysleisiodd y tair blynedd yma ar ba mor bwysig yw hi i drysori’r iaith, y tir, ein traddodiadau a’n diwylliant cyfoethog ac unigryw.

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Rhwng Gwyll a Gwawl II

Rhwng Gwyll a Gwawl II

£ 150

Aml-gyfrwng

Rhwng Gwyll a Gwawl I

Rhwng Gwyll a Gwawl I

£ 150

Aml-gyfrwng