Cefais fy ngeni yng Nghasnewydd yn 1960, ac ers y cychwyn cyntaf mae celf wedi bod yn rhan bwysig o’m mywyd.

Mi roedd mam yn athrawes celf a’n ddarlunydd, fy modryb yn artist proffesiynol a dad yn bensaer. Mi benderfynais i astudio dylunio graffeg. Yn 2000, mi gychwynnais fy musnes graffeg fy hun yng Nghaerdydd. Fel aelod o grŵp cerdded cŵn Pontcanna (a’n hollol ymwybodol o’r berthynas rhwng ci a pherchennog) fe welais gyfle i greu nid yn unig portreadau traddodiadol o gŵn, ond hefyd dal ei symudiad a’i egni wrth chwarae. Gyda fy Labrador, mae hynny’n golygu ei wylio trwy’r amser gan greu brasluniau sydyn a thynnu lluniau er mwyn gweithio gyda nhw nes ymlaen. Mae’r gwaith i gyd am gyfleu eiliad mewn amser gan ddefnyddio ‘stokes’ llac gyda’r brws neu farciau i gyfleu cymeriad a phersonoliaeth.

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Llanw'n codi

Llanw'n codi

£ 290

Amlgyfrwng

Tarw Du Cymreig

Tarw Du Cymreig

£ 340

Amlgyfrwng