Cynhelir ocsiwn ar-lein i godi arian tuag at ddatblygu y caffi newydd yn ystod mis Awst 2021. Bydd yr ocsiwn yn cynnwys gwaith celf gwreiddiol ynghyd ag addewidion arbennig sydd wedi eu rhoi yn hael gan artistiaid a chyfeillion y Plas. bydd modd rhoi cynnigion o'r 1af o Awst.

Mae'r ocsiwn yn rhan o ymgyrch i godi £1m ar gyfer y caffi a chegin newydd, fydd yn arwain at i'r Plas ddod yn hunan gynhaliol yn ariannol.

Gweler yr eitemau isod.

Cynnigion yn dechrau ar Awst 1af am 00.01am - dilynwch y linc - Rhowch gynnig nawr!

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

William Selwyn: Ffermwyr yn Sgwrsio (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

William Selwyn: Ffermwyr yn Sgwrsio (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

55cm x 43.5cm - Pris wrth gefn: £400

James Naughton: Mwynglawdd yn y Cyfnos, Parys (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

James Naughton: Mwynglawdd yn y Cyfnos, Parys (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

31.5 x 26.5 cm - Pris wrth gefn: £225

Pen Llanw Tawel (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

Pen Llanw Tawel (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

£ POA

20x24" - Pris wrth gefn: £450

Jeremy Yates: Afon Ogwen (dyfrlliw, mewn ffram)

Jeremy Yates: Afon Ogwen (dyfrlliw, mewn ffram)

£ POA

Pris wrth gefn: £100

Janie McLeod: Fields amidst the blue (mixed media collage, framed)

Janie McLeod: Fields amidst the blue (mixed media collage, framed)

£ POA

36.5 x 47.5 cm - Reserve: £100

Janie McLeod: Sea Wall II (linocut, framed)

Janie McLeod: Sea Wall II (linocut, framed)

£ POA

68 x68cm - Reserve: £250

Becky Thorley-Fox: Black Headed Gull, Summer Light (oil on linen, framed)

Becky Thorley-Fox: Black Headed Gull, Summer Light (oil on linen, framed)

£ POA

8x12" - Reserve: £200

By a Hare's Breath (gwydr a llechi)

By a Hare's Breath (gwydr a llechi)

£ POA

40x40x4cm - Reserve: £250

Wil Rowlands: Clown, Rhyl (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

Wil Rowlands: Clown, Rhyl (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

41x32cm - Pris wrth gefn: £250

2 sedd premiwm mewn gêm gartref Tottenham Hotspur. Dyddiad i'w gytuno

2 sedd premiwm mewn gêm gartref Tottenham Hotspur. Dyddiad i'w gytuno

£ POA

Pris wrth gefn: £200

2 diced i berfformiad yn Glyndebourne 2022

2 diced i berfformiad yn Glyndebourne 2022

£ POA

Pris wrth gefn: £100

Taith o amgylch gwinllan Domaine de Jeanne Vineyard, (os yn) Provence

Taith o amgylch gwinllan Domaine de Jeanne Vineyard, (os yn) Provence

£ POA

Pris wrth gefn: £25

12 potel o win Domaine des Jeanne (coch, gwyn, rose, bulle gwyn, bulle rose)

12 potel o win Domaine des Jeanne (coch, gwyn, rose, bulle gwyn, bulle rose)

£ POA

Pris wrth gefn: £120

2 diced diwrnod yng Nghwrt Canol Wimbledon, Diwrnod Cyntaf

2 diced diwrnod yng Nghwrt Canol Wimbledon, Diwrnod Cyntaf

£ POA

Pris wrth gefn: £100

Cinio a thaith o amgylch Tŷ'r Arglwyddi ar gyfer 4 o bobl gyda yr Arglwydd a'r Arglwyddes Mervyn Davies o Abersoch

Cinio a thaith o amgylch Tŷ'r Arglwyddi ar gyfer 4 o bobl gyda yr Arglwydd a'r Arglwyddes Mervyn Davies o Abersoch

£ POA

Pris wrth gefn: £150

Gwyn Roberts: Edrych i lawr i Bwlch Llanberis (Pensil a dyfrlliw, wedi ei fframio)

Gwyn Roberts: Edrych i lawr i Bwlch Llanberis (Pensil a dyfrlliw, wedi ei fframio)

£ POA

45x56cm - Pris wrth gefn: £150

Mike Jones: Glӧwr / Collier, (Golch inc, wedi ei fframio)

Mike Jones: Glӧwr / Collier, (Golch inc, wedi ei fframio)

£ POA

18x23cm - Pris wrth gefn: £100

Luned Rhys Parri: Dresel / Dresser (print, heb ffram)

Luned Rhys Parri: Dresel / Dresser (print, heb ffram)

£ POA

Pris wrth gefn: £80

Stephen John Owen: Fferm Aberdaron (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

Stephen John Owen: Fferm Aberdaron (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

46x41cm - Pris wrth gefn: £400

zipworld.co.uk - 2 Docyn 'Bounce Below'

zipworld.co.uk - 2 Docyn 'Bounce Below'

£ POA

Pris wrth gefn: £30

zipworld.co.uk: Dau Docyn Titan

zipworld.co.uk: Dau Docyn Titan

£ POA

Pris wrth gefn: £80

Dermod Ruddock: Angorau'r Haf, (olew ar ganfas, heb ffram)

Dermod Ruddock: Angorau'r Haf, (olew ar ganfas, heb ffram)

£ POA

20x20cm - Pris wrth gefn: £60

Kyffin Williams: Gwastadnant yn yr Eira, 1966 (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

Kyffin Williams: Gwastadnant yn yr Eira, 1966 (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

£ POA

48x36" - Pris wrth gefn: £40,000

Teresa Jenellen: Portread personol o ffotograff (heb ei fframio)

Teresa Jenellen: Portread personol o ffotograff (heb ei fframio)

£ POA

Delwedd: esiampl yn unig - Pris wrth gefn: £400

Brett a Nia Garner: Hamper bwyd mȏr, 2 gimwch a 4 cranc

Brett a Nia Garner: Hamper bwyd mȏr, 2 gimwch a 4 cranc

£ POA

Pris wrth gefn: £50

David Williams Ellis: Louise II (model efydd )

David Williams Ellis: Louise II (model efydd )

£ POA

Uchder: 21cm - Pris wrth gefn: £5,000

Saffari mȏr i deulu o 6. Trip tair awr yn ystod tymor 2022 (Rhwng Mai a Gorffennaf)

Saffari mȏr i deulu o 6. Trip tair awr yn ystod tymor 2022 (Rhwng Mai a Gorffennaf)

£ POA

Pris wrth gefn: £120

Delyth Llwyd: Lein Ddillad (dyfrlliw, wedi ei fframio)

Delyth Llwyd: Lein Ddillad (dyfrlliw, wedi ei fframio)

£ POA

50x40.5cm - Pris wrth gefn: £100

Dermod Ruddock: Eithin a Grug (olew ar ganfas, heb ei fframio)

Dermod Ruddock: Eithin a Grug (olew ar ganfas, heb ei fframio)

£ POA

20x20cm - Pris wrth gefn: £60

Gweithdy modelu porslen clai gyda Liz Ellis ar gyfer grwp o 4

Gweithdy modelu porslen clai gyda Liz Ellis ar gyfer grwp o 4

£ POA

Pris wrth gefn: £80

Niki Pilkington: Map o Gymru #14 (aml gyfrwng, wedi ei fframio)

Niki Pilkington: Map o Gymru #14 (aml gyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

54x65.5cm - Pris wrth gefn: £250

Rob Floyd: Yr Wyddfa yn y cymylau (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

Rob Floyd: Yr Wyddfa yn y cymylau (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

£ POA

75cm x 44.5cm - Pris wrth gefn: £250

Rob Floyd: Bywyd Llonydd gyda grawnwin ac eirin (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

Rob Floyd: Bywyd Llonydd gyda grawnwin ac eirin (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

32x26cm - Pris wrth gefn: £95

Penny Timmis: Majestic (cyfrwng cymysg, wedi ei fframio)

Penny Timmis: Majestic (cyfrwng cymysg, wedi ei fframio)

£ POA

98.5x99cm - Pris wrth gefn: £550

Karen Birkin: Cath (heb ei fframio)

Karen Birkin: Cath (heb ei fframio)

£ POA

20 x 18 cm - Pris wrth gefn: £150

Elfyn Lewis: Hafod Wydr (acrylig ar bapur, wedi ei fframio)

Elfyn Lewis: Hafod Wydr (acrylig ar bapur, wedi ei fframio)

£ POA

48x49cm - Pris wrth gefn: £595

Elfyn Lewis: Craig y Nos (acrylig ar bapur ar mdf, heb ffram)

Elfyn Lewis: Craig y Nos (acrylig ar bapur ar mdf, heb ffram)

£ POA

18 x 18 cm - Pris wrth gefn: £395

Ian Phillips: Cerdded Adref (print lino, heb ei fframio)

Ian Phillips: Cerdded Adref (print lino, heb ei fframio)

£ POA

60x45cm - Pris wrth gefn: £195

Elin Huws: Nosi, Bae Llanbedrog (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

Elin Huws: Nosi, Bae Llanbedrog (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

39x41cm - Pris wrth gefn: £325

Kim Atkinson: Brain Coesgoch (print, wedi ei fframio)

Kim Atkinson: Brain Coesgoch (print, wedi ei fframio)

£ POA

45.5 x 41.5 cm - Pris wrth gefn: £250

Huw Gareth Jones: Garn Fadryn i Carnguwch (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

Huw Gareth Jones: Garn Fadryn i Carnguwch (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

51x30.5cm - Pris wrth gefn: £295

Aled Prichard-Jones: Lliwedd o Lyn Teyrn (pastel, wedi ei fframio)

Aled Prichard-Jones: Lliwedd o Lyn Teyrn (pastel, wedi ei fframio)

£ POA

64 x 55 cm - Pris wrth gefn: £200

Aled Prichard-Jones: Aberdyfi o Ynyslas (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

Aled Prichard-Jones: Aberdyfi o Ynyslas (olew ar ganfas, wedi ei fframio)

£ POA

104 x 43 cm - Pris wrth gefn: £600

Daniel Roberson: Cysgod y Sycamorwydden (olew, wedi ei fframio)

Daniel Roberson: Cysgod y Sycamorwydden (olew, wedi ei fframio)

£ POA

57.5 x 47.5 cm - Pris wrth gefn: £300

Rachel Stewart: Enfys dros y Gors, Llanbedrog (olew, wedi ei fframio)

Rachel Stewart: Enfys dros y Gors, Llanbedrog (olew, wedi ei fframio)

£ POA

30.5x41cm - Pris wrth gefn: £295

Karl Davies: Ffermwr a chwn (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

Karl Davies: Ffermwr a chwn (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

33x38cm - Pris wrth gefn: £450

Karl Davies: Cychwyn Allan (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

Karl Davies: Cychwyn Allan (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

33x38cm - Pris wrth gefn: £450

Karl Davies: Allan gyda cwn (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

Karl Davies: Allan gyda cwn (olew ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

33x38cm - Pris wrth gefn: £450

Mile Laxton: Cip o'r Hydref (amlgyfrwng ar fwrdd, wedi ei fframio)

Mile Laxton: Cip o'r Hydref (amlgyfrwng ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

50 x 60 cm - Pris wrth gefn: £225

Mike Carter: Llyn Ogwen a Tryfan - (aml gyfrwng ar fwrdd, wedi ei fframio)

Mike Carter: Llyn Ogwen a Tryfan - (aml gyfrwng ar fwrdd, wedi ei fframio)

£ POA

30 x 40 cm - Pris wrth gefn: £450

Liz Ellis: Tylluan fach yn hedfan (aderyn porslen a wnaed gyda llaw gyda manylion gwydredd clir wedi ei fowntio trwy wialen ddur i lechen o chwarel Berwyn)

Liz Ellis: Tylluan fach yn hedfan (aderyn porslen a wnaed gyda llaw gyda manylion gwydredd clir wedi ei fowntio trwy wialen ddur i lechen o chwarel Berwyn)

£ POA

U33 x Ll30 x D30 cms - Pris wrth gefn: £300

Clare Flinn: Ruban Pinc (Acrylig ar gynfas, heb ffram)

Clare Flinn: Ruban Pinc (Acrylig ar gynfas, heb ffram)

£ POA

60 x 60 cm - Pris wrth gefn: £250

Helen Sear: Inseperable Arg. 13/25 2009 heb ei fframio

Helen Sear: Inseperable Arg. 13/25 2009 heb ei fframio

£ POA

39 x 39 cm - print ffotograffig jet-ysgafn gyda tystysgrif gwreiddioldeb wedi ei harwyddo. Pris wrth gefn: £350

Helen Sear: Inseperable Arg. 12/25 2009 heb ei fframio

Helen Sear: Inseperable Arg. 12/25 2009 heb ei fframio

£ POA

39 x 39 cm - print ffotograffig jet-ysgafn gyda tystysgrif gwreiddioldeb wedi ei harwyddo. Pris wrth gefn: £350

Andreas Ruthi: Llefrith a Mêl, 2014 (olew ar fwrdd, heb ffram)

Andreas Ruthi: Llefrith a Mêl, 2014 (olew ar fwrdd, heb ffram)

£ POA

33 x 40 cm - Pris wrth gefn: £600

Andreas Ruthi: Trefniadau Domestig 4, 2014. (Olew ar fwrdd, heb ffram)

Andreas Ruthi: Trefniadau Domestig 4, 2014. (Olew ar fwrdd, heb ffram)

£ POA

33 x 40 cm - Pris wrth gefn: £600

Phillip Befan: Tyddyn Gora (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

Phillip Befan: Tyddyn Gora (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

9x10cm - Pris wrth gefn: £50

Phillip Befan: Mam, dwisio mynd..... (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

Phillip Befan: Mam, dwisio mynd..... (amlgyfrwng, wedi ei fframio)

£ POA

Pris wrth gefn: £40