English (United Kingdom)

Artistiaid yr Oriel

Colour-Head

Therese Urbanska

Wedi ei geni, magu ac yn byw gerllaw ym mhentref Rhyd-y-Clafdy mae Therese wirioneddol yn artist o'i 'lle' gyda'i gwaith yn dyst i'w hardal leol a'r newidiadau o'i chwmpas. Ers graddio gyda BA mewn Celfyddyd Gain o Goleg Menai yn 2004 mae Therese wedi datblygu dull o weithio sy'n cyfleu atgofion a theimladau, yn rhoi cipolwg o fythynnod, capeli a ffermdai, y baeau pell a'r gorwelion eang sydd i'w cael yn Llŷn. Mae hi'n dechrau gyda lle neu leoliad penodol mewn golwg - mae hyn bob amser yn ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith newydd - ac er bod ganddi rai brasluniau neu ddogfennaeth ffotograffig mae'r paentiadau mae hi yn eu creu yn dod o'r tu mewn, o'i gwybodaeth drylwyr am ei 'milltir sgwâr' a'r teimladau sydd ganddi am ei bro a'i hamgylchedd. Unwaith y mae hi wedi ei hysbrydoli mae'r gwaith yn datblygu'n naturiol fel ymateb ddifyfyr, ond fod y gwead, marciau a lliwiau yn dod o atgofion sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn.

 

Mae golau yn agwedd bwysig iawn yng ngwaith Therese, sy' ddim yn syndod i rywun yn byw ym mhen Llŷn lle mae newidiadau'r tywydd mor amlwg, gyda chymylau dramatig, niwl môr yn treiddio dros gaeau amaethyddol cefn gwlad eang a gorwelion yn disgleirio yn yr haul yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Fel y dywed ei hun: "Rwyf wrth fy modd gyda golau a chysgod. Y ffordd mae golau'r haul yn pelydru trwy fwlch yn y cymylau, neu olau ar ddiwrnod stormus, cymylau duon dramatig yn llechu ar y gorwel – mae'r awyr yn fy hudo. Fe allech chi ddweud bod 'fy mhen yn y cymylau' gan fy mod yn treulio llawer o amser yn edrych i fyny ar ffurfiau'r cymylau a gwylio patrymau'r golau yn symud ar draws yr awyr! Mae'r golau sydd byth a hefyd yn newid ac yna ei effaith ar y tirwedd yn bwnc chwilfrydig i'w geisio dal mewn paent."
Gyda rhieni a oedd yn wylwyr adar brwd mae gan Therese atgofion byw o lawer o deithiau cerdded ac ymweliadau â thraethau yn ei phlentyndod, yn aml mewn tywydd gwyntog neu pan oedd yn glawio'n drwm – yr eiliadau hyn newn amser sy'n aml yn dod i'r wyneb yn y gwaith. Mae golau'r haul a chysgod yn dal awyrgylch neu deimlad, a gyda'r cyfuniad o dywyllwch a goleuni yn creu effaith arbennig. Mae modd adnabod rhai o'r lleoliadau - amlinelliad digamsyniol Castell Cricieth neu'r bae ysgubol yn Aberdaron - ond mae eraill yn ysgogi ymdeimlad o dirlun Llŷn yn hytrach na llefydd penodol.
Mae Therese wedi mwynhau defnyddio paled o arliwiau glas yn bennaf, yn atgoffa rhywun o'r awyr newidiol ond yn y gwaith mwyaf diweddar mae arlliwiau coch a brown priddlyd wedi ymddangos, sy'n awgrymu dylanwad y tir yn treiddio i mewn i'w hisymwybod. Mae'r gweithiau mewn acrylig, ac ar adegau bydd yn gweithio ar bapur haenog i greu gwead ac arliwiau ychwanegol. Yn aml bydd yn cwblhau gwaith gyda marciau mewn pastel neu caran d'ache sy'n awgrymu ymdeimlad o symudiad.
Yn ychwanegol at y paentiadau tirlun mwy o faint rydym yn arddangos agweddau eraill o ymarfer Therese sy'n cynnwys gwaith 3D ar bapur. Yn y rhain, y papur ei hun yw cyfrwng ei mynegiant. Mae cysgod a golau yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith yma hefyd with i waith cerfwedd uchel neu wrthrychau cerfluniol greu cysgod a dyfnder. Mae gweithiau tirluniol llai o faint yn cynnwys cerddi neu emynau Cymraeg – rhigymau gafodd eu dysgu pan yn ifanc ac sy'n rhan o'i gwreiddiau diwylliannol cyfoethog.
Dyma ail gyflwyniad unigol Therese yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw lle mae wedi bod yn gyfrannydd cyson i'r arddangosfeydd Nadolig a Haf lle mae ei gwaith yn boblogaidd iawn. Yn ychwanegol at ei gwaith ei hun mae Therese yn cynnal gweithdai a chyrsiau, gyda phwyslais arbennig ar hyrwyddo lles a iechyd trwy'r celfyddydau ac wrthi'n dilyn cwrs Coleg Agored Celf mewn Iechyd

 

 

 

Lleuad a Nifwl dros Enlli

Amlgyfrwng

£350

Facebook

Twitter

YouTube