English (United Kingdom)

Artistiaid yr Oriel

Colour-Head

Artists S

Kara Seaman

Darllen mwy...Biography

Born in Aberdeen, Kara moved to Swansea 9 years ago where she has been a member of Swansea Print Workshop ever since. She has a Degree in Graphic Fine Art from the University of East London. Much of her print work is of animals and which are created with the technique of Collagraph.

Artist Statement, July 2013.

I am particularly interested in animals; I love to research their mythology and histories and habitats, which often gives me inspiration for the way I compose the image. I like to depict British animals as well as more exotic species. I love to take a trip to see animals whenever I can! I try to allow my prints to suggest a narrative, so the animals are telling some kind of story about their day.

I use the Collagraph Technique to create my prints. I draw the designs onto thick card, which is then cut by hand and sometimes decorated with a variety of textures, then it is inked with colours and passed through a press onto lovely thick dampened paper, it is always very exciting to peel the paper away from the plate and see the results in front of me!

 

 

 


Annwyl ewig

Collagraph 560 x 760cms

£350

Helen Sear

Arddangosfa fawr o waith newydd gan Helen Sear yw lure. Mae gwaith Helen, sy'n un o'r bobol fwyaf pwysig a threiddgar yn ei maes, yn cael ei nodweddu gan ei harchwiliad o'r gorgyffwrdd rhwng iaith a chelfyddyd gain, ei sylw ar y byd naturiol, a harddwch syfrdanol ei gwaith.

Yn ystod y deunaw mis diwethaf, mae Helen wedi creu corff newydd gwych o waith - ffotograffiaeth, fideo, gosodiadau ffilm a cherflunwaith. Mae hi'n creu gwaith nerthol o bethau syml yr olwg – pwll wedi rhewi, beliau gwellt mewn cae, blodau gwyllt - sy'n archwilio syniadau o weld a chanfyddiad. Yn Pastoral Monument, mae chwyn disylw o ddolydd lleol yn cael eu dyrchafu i statws epig, gyda'r lliwiau llachar yn disgleirio yn erbyn cefndir melfedaidd o dywyll gyda chyfoeth paentiad bywyd llonydd Holandaidd.

Yn y ffilm 'lure' sy'n rhoi teitl i'r arddangosfa, gwelir grŵp o bobl mewn coedwig, yn aros, er bod y tywydd yn troi yn wlyb, maent yn dal i syllu i'r awyr, yn aros. Y lleoliad yw Canolfan Goedwigaeth Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth a chawn weld mai aros am sesiwn fwydo ddyddiol y cidyll coch y maent.

Mae Helen Sear yn byw ac yn gweithio yn Ne Cymru. Yn 2011, hi oedd cyd-enillydd y Fedal Aur yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a hefyd, derbyniodd Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hi'n arddangos yn helaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae Helen yn Ddarllenydd mewn Ffotograffiaeth a Chelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd. 

 

Arddangosfa Deithiol Genedlaethol yw lure, sydd wedi'i churadu gan Oriel Davies ac sy'n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r arddangosfa yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn cynnwys gwaith newydd yng nghyfres y 'Pastoral Monuments' wedi eu gwneud yn arbennig i'r Oriel. Ailgynhyrchwyd ei phrintiadau blodau gwyllt fel papur wal, gyda dewis arbennig o wahanol flodau sy'n gweddu i'r amser o'r flwyddyn ac sy'n tyfu'n lleol.

 

Oriel Plas Glyn-y- Weddw, Llanbedrog, 5 Mai - 30 Mehefin 2013

Bay Art, Cardiff, 25 Mai - 21 Mehefin 2013

Oriel Wrecsam, 3 Gorffennaf - 31 Awst 2013

 

Pastoral Monument 6 DAUCUS CAROTA 2012  inkjet print http://www.bbc.co.uk/newyddion/22352613

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Helen helensear.com

 

Nôl i'r arddangosfa bresennol

Pastoral monument 4 Rosa Canina

 

Pris am brint papur wal ar gais

Printiadau incjet archifol - argraffiad arbennig i Blas Glyn-y-Weddw:-

£100 heb ffrâm 19 x 19cm / £135 mewn ffrâm 82 x 82cm

Jane Samuel

Mae Jane Samuel yn byw yn Rhosneigr ar Ynys Môn ble mae'r môr yn chwarae rhan flaenllaw yn ei bywyd.

"Mae'r môr yn rhan o fy modolaeth sydd yn newid o ddydd i ddydd, nid yw byth yn llonydd ac mae'n wledd di-bendraw o ysgogiad gweledol sydd yn cael ei gyplysu gyda ymdeimlad cryf o berthyn. Mae'n fy nghyfareddu gyda'i harddwch a'i bersenoldeb cyfnewidiol," meddai.

Ar hyn o bryd mae hi yn edrych tuag at ddal symudiad, nid yn unig fel y mae'n cael ei ddarganfod yn aflonyddwch parhaol y môr , ond ym mhatrymau'r gwymon sydd yn symud gyda llanw a thrai, yn y crychau tywod, clystyrau o gerrig crynion a graean sydd yn cael ei gasglu gan y llanw a'i adael ar ôl, cregyn cyfan a rhai wedu eu malurio gan ddatgelu eu haenau cymhleth. Wrth wneud yr addurniadau terfynol i'e chrochenwaith mae yn defnyddio nid yn unig sglein sydd yn dal trylowyder a dwysedd lliw y môr a'r awyr sy'n cael ei adlewyrchu ynddo, ond hefyd dŵr bâs mewn pyllau.

Mae yn gweithio gyda crochenwaith gan geisio creu tryleuedd a breuder wedi ei gyplysu gyda chryfder.

Trwy binsio y crochenwaith mae hi yn creu anghysondeb o deneuwch a ffurf gan ychwanegu ocsidau a deunydd crai gan roi dimensiwn ychwanegol o liw a gwead i'r darnau. Cyn gynted ag y maent wedi eu tanio mewn dull bisged mae sglein, ocisdau a gwydr môr yn cael eu defnyddio i roi y gorffeniad mae Jane yn ei ddymuno. Mae hi yn defnyddio castin slip er mwyn ffurfio crochenwaith tenau, llyfn a manwl gan ddefnyddio y ddau ddull yma mae hi yn llwyddo i ddal rhan o'r ysbrydoliaeth mae'r môr yn ei roi.

Yn cyd-redeg gyda'r dull o binsio y crochenwaith mae hi yn arbrofi gyda mwg danio, gan edrch ar ddulliau amrywiol o orffen yr arwyneb gan ddefnyddio crochenwaith slip a terra sigilata , gan roi gorffeniad cyffyrddol a ffurf cragen i'r gwaith. Mae hi yn defnyddio deunydd crai o'r traeth ynghyd a llwch llii, shafings coed, halen ac ocsidau ar gyfer pob taniad mŵg . Nid oes dau ddarn o waith yr un fath.

Meic Stevens

Darllen mwy...Meic Stevens 70

Fel rhan o ddathliadau penblwydd Meic

Stevens yn 70 y flwyddyn hon mae Plas Glyn y Weddw yn cynnal arddangosfa arbenig o waith celf yr athrylith o Solfa.

Fe astudiodd Meic yng ngholeg celf Caerdydd ar gychwyn y 60'au cyn symud ymlaen i yrfa

cerddorol.

Mae y gwaith yn yr arddangosfa hon yn gasgliad o'r cyfnod cynnar i waith mwy diweddar. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys ffotograffiaeth a chloriau albymau iconig Meic Stevens.

covers.

Gellysg, Canada 2011

25 x 28" Acrylig

£550

 

Darllen mwy...

Louise Schrempft

Mae ffynhonellau fyrdd yn dylanwadu ar fy ngwaith, o sgyrsiau rhwng pobl ar dren, penawdau papur newydd neu gelf hynafol ysbrydoledig. Rwyf hefyd yn hoff o ddarllen, gan wneud nodiadau a chymryd ysbrydoliaeth o'm hoff awduron. Yn aml, byddaf yn gwneud cofnod neu sgets ar ddarn o bapur, gan fynd yn ôl atynt i weithio yn ddiweddarach. Gall hyn greu dryswch pan fyddaf yn methu cofio yn union beth a olygwn pan yn gwneud y nodiadau!

"Rwyf eisiau i'm gwaith adlewyrchu a dathlu yr hiwmor a'r trasiedi, yr afresymol, a hyd yn oed y tristwch yn ein bywydau; hefyd y cydfywyd sylfaenol sy'n gwneud yr elfennau hyn yn anhepgorol i'w gilydd, yn dod a syniadau gwahanol, arsylwadau a dylanwadau eraill ynghyd i greu darn o waith gorffenedig."

Ffiol adar a chwn

Serameg

£115

Darllen mwy...

Rosa Sepple

Darllen mwy...Ganwyd Rosa Sepple yn Llundain i rieni Eidalaidd/Prydeinig, a bu'n byw yn Fenis a Llundain am lawer o'i blynyddoedd cynnar yng nghwmni ei thaid Eidalaidd, yr artist Salvatore Casagrande.

Darllen mwy...

Bill Swann

Yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth crochenwaith a chysylltiadau cyhoeddus, fe ddychwelodd Bill Swann i'r Brifysgol i gwblhau cwrs BA Anrhydeddus mewn Dylunio, yn arbenigo mewn gwydr. Fe gydredodd arddangosfa o'i waith gyda agoriad o'r National Glass Museum yn Sunderland. Mae Bill wedi arddangos ei waith drwy Brydain, Yr Iseldiroedd,Yr Almaen a Siapan.

Darllen mwy...

Naoko Shibuya

Yn 1999 fe raddiodd Naoko Shibuya, sy'n hanu o Siapan, o Goleg Celf Gain Caeredin gyda gradd MA. Ers hynny mae Naoko wedi arddangos ei gwaith ar draws y byd, gan gynnwys yr Amerig, Prydain a'r Dwyrain Pell.

Darllen mwy...

William Selwyn

Ganed William Selwyn yng Nghaernarfon ym 1933. Ym 1954, ar ôl treulio dwy flynedd o Wasanaeth Cenedlaethol gyda'r Royal Artillery, astudiodd yn Y Coleg Normal, Bangor tan 1956. Wedi hynny bu'n athro yn Ysgol Iau Maesincla ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon hyd ei ymddeoliad ym 1990.

Darllen mwy...

Facebook

Twitter

YouTube