English (United Kingdom)

Artistiaid yr Oriel

Colour-Head

Artists S

Estella Scholes

Darllen mwy...I am a painter and printmaker based in Crewe.  I originally trained to degree level during the 1970's, and returned to painting when an enforced rest due to injury gave me time to establish herself as an artist again. I completed a Masters Degree in Fine Art in 2003 and have never looked back!

I continus to exhibit and sell my own work in solo exhibitions, and as part of the Cheshire Artists Network, 'ArtsXstra'and Outline Art groups. More recently I have opened a shop on Etsy, the online marketplace. Work is held in private and public collections as far away as Norway.

I find much of my  inspiration from walking in coastal locations in Wales, observing the eroding actions of wind and wave on rocks, breakwaters, ancient settlements and washed up beach debris.  This provides a rich source of subtle colours, textures and ambiguous forms, their original shapes worn away almost to abstraction.

I prefer to let my observations linger in my memory for a while, to be further distilled and abstracted until shapes, colour and textural effects emerge onto paper or canvas as an essence of reality.

Stonewashed 9

Monoprint

£199

Jane Samuel

Mae Jane Samuel yn byw yn Rhosneigr ar Ynys Môn ble mae'r môr yn chwarae rhan flaenllaw yn ei bywyd.

"Mae'r môr yn rhan o fy modolaeth sydd yn newid o ddydd i ddydd, nid yw byth yn llonydd ac mae'n wledd di-bendraw o ysgogiad gweledol sydd yn cael ei gyplysu gyda ymdeimlad cryf o berthyn. Mae'n fy nghyfareddu gyda'i harddwch a'i bersenoldeb cyfnewidiol," meddai.

Ar hyn o bryd mae hi yn edrych tuag at ddal symudiad, nid yn unig fel y mae'n cael ei ddarganfod yn aflonyddwch parhaol y môr , ond ym mhatrymau'r gwymon sydd yn symud gyda llanw a thrai, yn y crychau tywod, clystyrau o gerrig crynion a graean sydd yn cael ei gasglu gan y llanw a'i adael ar ôl, cregyn cyfan a rhai wedu eu malurio gan ddatgelu eu haenau cymhleth. Wrth wneud yr addurniadau terfynol i'e chrochenwaith mae yn defnyddio nid yn unig sglein sydd yn dal trylowyder a dwysedd lliw y môr a'r awyr sy'n cael ei adlewyrchu ynddo, ond hefyd dŵr bâs mewn pyllau.

Mae yn gweithio gyda crochenwaith gan geisio creu tryleuedd a breuder wedi ei gyplysu gyda chryfder.

Trwy binsio y crochenwaith mae hi yn creu anghysondeb o deneuwch a ffurf gan ychwanegu ocsidau a deunydd crai gan roi dimensiwn ychwanegol o liw a gwead i'r darnau. Cyn gynted ag y maent wedi eu tanio mewn dull bisged mae sglein, ocisdau a gwydr môr yn cael eu defnyddio i roi y gorffeniad mae Jane yn ei ddymuno. Mae hi yn defnyddio castin slip er mwyn ffurfio crochenwaith tenau, llyfn a manwl gan ddefnyddio y ddau ddull yma mae hi yn llwyddo i ddal rhan o'r ysbrydoliaeth mae'r môr yn ei roi.

Yn cyd-redeg gyda'r dull o binsio y crochenwaith mae hi yn arbrofi gyda mwg danio, gan edrch ar ddulliau amrywiol o orffen yr arwyneb gan ddefnyddio crochenwaith slip a terra sigilata , gan roi gorffeniad cyffyrddol a ffurf cragen i'r gwaith. Mae hi yn defnyddio deunydd crai o'r traeth ynghyd a llwch llii, shafings coed, halen ac ocsidau ar gyfer pob taniad mŵg . Nid oes dau ddarn o waith yr un fath.

Louise Schrempft

Mae ffynhonellau fyrdd yn dylanwadu ar fy ngwaith, o sgyrsiau rhwng pobl ar dren, penawdau papur newydd neu gelf hynafol ysbrydoledig. Rwyf hefyd yn hoff o ddarllen, gan wneud nodiadau a chymryd ysbrydoliaeth o'm hoff awduron. Yn aml, byddaf yn gwneud cofnod neu sgets ar ddarn o bapur, gan fynd yn ôl atynt i weithio yn ddiweddarach. Gall hyn greu dryswch pan fyddaf yn methu cofio yn union beth a olygwn pan yn gwneud y nodiadau!

"Rwyf eisiau i'm gwaith adlewyrchu a dathlu yr hiwmor a'r trasiedi, yr afresymol, a hyd yn oed y tristwch yn ein bywydau; hefyd y cydfywyd sylfaenol sy'n gwneud yr elfennau hyn yn anhepgorol i'w gilydd, yn dod a syniadau gwahanol, arsylwadau a dylanwadau eraill ynghyd i greu darn o waith gorffenedig."

Ffiol adar a chwn

Serameg

£115

Darllen mwy...

Bill Swann

Yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth crochenwaith a chysylltiadau cyhoeddus, fe ddychwelodd Bill Swann i'r Brifysgol i gwblhau cwrs BA Anrhydeddus mewn Dylunio, yn arbenigo mewn gwydr. Fe gydredodd arddangosfa o'i waith gyda agoriad o'r National Glass Museum yn Sunderland. Mae Bill wedi arddangos ei waith drwy Brydain, Yr Iseldiroedd,Yr Almaen a Siapan.

Darllen mwy...

William Selwyn

Ganed William Selwyn yng Nghaernarfon ym 1933. Ym 1954, ar ôl treulio dwy flynedd o Wasanaeth Cenedlaethol gyda'r Royal Artillery, astudiodd yn Y Coleg Normal, Bangor tan 1956. Wedi hynny bu'n athro yn Ysgol Iau Maesincla ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon hyd ei ymddeoliad ym 1990.

Darllen mwy...

Facebook

Twitter

YouTube