English (United Kingdom)

Elaine Jeffreys

Ganwyd Elaine yng Nghasnewydd a chafodd ei haddysgu yn Ysgol Uwchradd Aberdeen, Ysgol Ramadeg Folkestone a Choleg Addysg Dinas Caerwrangon.

Bu Elaine Jeffreys yn gweithio yn ne-ddwyrain Lloegr a'r Canolbarth cyn dychwelyd i Gymru ym 1970 i ddysgu.

Ers iddi ymddeol mae wedi canolbwyntio ar beintio, ac mae â diddordeb arbennig yng ngofynion dyffrlliwiau traddodiadol. Bellach mae'n gweithio o'i stiwdio ym Mhen Llyn. Portreadau o'r môr a'r tirlun sy'n denu ei diddordeb yn fwyaf arbennig, ond mae hefyd yn cynhyrchu darluniau o bobl a thestunau pensaernïol. Mae pobl yn aml yn rhan o'i thirluniau, ac mae galw arbennig am ei lluniau o blant yn brysur ar lan y môr.

Mae wedi arddangos gyda Chymdeithas Frenhinol Artistiaid y Môr yn Oriel Mall; hefyd yn Oriel Gelf Dinas Salford, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Oriel ECTARC Llangollen ac Oriel Theatr Clwyd.

Facebook

Twitter

YouTube