English (United Kingdom)

Artistiaid yr Oriel

Colour-Head

Judith Hay

Cefais fy magu yn Fife ger aber yr afon Tay, a symudais i Gymru yn 1995 wedi graddio o Aberdeen. Rwyf yn byw yn awr ym Mangor ac yn gweithio ar ddarluniau wedi eu selio ar lefydd y byddaf yn mynd heibio iddynt yn aml, ac yn bwriadu bwrw ymlaen i ddatblygu'r pwnc sy'n fy nenu yn ol dro ar ol tro – y ddaear, fy mhrofiad o gerdded arno, symudiad pobl drosto a'r ffordd mae gwahanol bethau yn cael eu lleoli. Rwyf yn ymddiddori yn y ffordd mae perspectif yn dod i'r amlwg mewn ffotograffau a'r modd mae hyn yn cymharu i'm côf i o sefyll yn y lle neilltuol hwnnw. Mae'r gwaith newydd yn cynnwys rhai o'r bobl oedd yn mynd heibio ar yr adeg honno.

Ers i mi symud i Gymru, rwyf wedi cael seibiant hir o baentio, ac wedi rhoi cynnig ar ddefnyddio gwahanol ffyrdd a chyfryngau, ond yn ddiweddar, rwyf wedi dychwelyd at fy hoffter o baentio mewn olew.

Gwylio'r Maes Parcio 6

Olew ar ganfas 40 x 50cm

£300

Facebook

Twitter

YouTube